Jako pierwsi w Polsce zarejestrowaliśmy aktywność pojedynczych komórek nerwowych u człowieka!

Zespół badawczy Laboratorium Neurofizjologii Umysłu pod przewodnictwem dr. Jana Kamińskiego, we współpracy z grupą dr Michała Kucewicza z Politechniki Gdańskiej, dokonał  milowego kroku w dziedzinie badań mózgu człowieka. Dzięki współpracy z zespołem chirurgów jako pierwsi w Polsce zarejestrowali aktywność pojedynczych komórek nerwowych ludzkiego mózgu (tj. potencjałów czynnościowych)! Rejestracji dokonano przy pomocy dwóch elektrod Behnke-Frieda wykorzystujących...Continue reading