GRUPY BADAWCZE

Pracownia Neurofizjologii Umysłu

Komórka nerwowa jest podstawową jednostką strukturalną i obliczeniową mózgu. Dlatego rozwój naszej wiedzy o działaniu mózgu w dużym stopniu opiera się na badaniu aktywności tych komórek. Niestety, rejestracja aktywności komórek nerwowych u ludzi jest trudna. Możemy tego dokonać tylko w przypadku, kiedy z powodów leczniczych wszczepiamy elektrody do ludzkiego mózgu. W Pracowni Neurofizjologii Umysłu wykorzystujemy unikatową możliwość rejestracji aktywności pojedynczych neuronów u ludzi podczas zabiegów klinicznych, takich jak procedura wszczepiania elektrody do głębokiej stymulacji mózgu czy diagnoza epilepsji. Naszym celem jest poznanie neuronalnych mechanizmów odpowiadających za przebieg wyższych procesów poznawczych. Do tego celu, obok paradygmatów psychologii poznawczej, używamy zaawansowanych metod analizy danych, takich jak uczenie maszynowe czy modelowanie sieci neuronalnych. Dodatkowo, ponieważ rejestracje aktywności neuronów odbywają się zawsze w przypadku, kiedy mózg wymaga leczenia, naszym celem jest badanie jak te patologie wpływają na funkcje poznawcze i aktywność neuronów. Mamy nadzieję, że w przyszłości wiedza ta umożliwi nam stworzenie nowych terapii oraz metod wczesnej diagnozy badanych chorób.


PRACOWNICY & STRUKTURA

Kierownik pracowni

Kierownik

Jan Kamiński


Badacz

Katarzyna Paluch

Badacz

Mikołaj Magnuski

Badacz

Władysław Średniawa

Doktorant

Magdalena Szponar

Manager/Technik

Joanna Gorgol

Technik

Weronika Szadzińska


PUBLIKACJE PRACOWNI

PublikacjePRZYZNANE GRANTY

Granty

  • 2019/34/E/HS6/00257 | Neuronalne mechanizmy pamięci roboczej: Połączenie rejestracji aktywności pojedynczych neuronów i analizy populacyjnej u ludzi.


OPISY

Projekty naukoweOFERTY PRACY

Rekrutacja

Pozycja Opis Kontakt
Brak otwartych rekrutacji.