GRUPY BADAWCZE

Pracownia Neurobiologii

Dalekosiężnym celem naszych badań jest poznanie relacji mózg-umysł. Uważamy, że można zlokalizować w mózgu czynności umysłu oraz wyjaśnić ich molekularne i komórkowe podłoże. Podglądamy te zjawiska przez okno jakie tworzą uczenie się i pamięć, które można skutecznie poznawać u zwierząt doświadczalnych. Uważamy, że podstawą tych procesów jest tzw. plastyczność synaptyczna, czyli zmiany siły połączeń między komórkami nerwowymi w mózgu. Zmiany te zaś określają funkcjonowanie sieci neuronalnych, przechowujących, przenoszących i modyfikujących informacje. Ponad 25 lat temu odkryliśmy zjawisko zmian aktywności genów w komórkach nerwowych w mózgu w wyniku uczenia się i tworzenia pamięci długotrwałej. Zaobserwowane wówczas zmiany ekspresji genu c-fos, który koduje składnik regulatora aktywności genów, czyli czynnika transkrypcyjnego, zwanego AP-1 zainicjowały poszukiwania genów kontrolowanych przez AP-1 i doprowadziły nas do układu enzymów proteolitycznych macierzy zewnątrzkomórkowej na synapsie pobudzającej. W szczególności nasze dzisiejsze badania ogniskują się wokół MMP-9 (ang. Matrix metalloproteinase-9), metaloproteazy macierzowej. Odkryliśmy jej synaptyczne występowanie, lokalną translację i wydzielenie po pobudzeniu komórki nerwowej. Zidentyfikowaliśmy niektóre substraty. Wykazaliśmy także ważny udział MMP-9 w plastyczności synaptycznej, uczeniu się i pamięci. Obecnie badamy zwłaszcza uczenie apetytywne, czyli prowadzące do zapamiętania zdarzeń przyjemnych. Odkryliśmy, że pewna struktura mózgu, tzw. jądro środkowe ciała migdałowatego odgrywa tu wielką rolę.


PRACOWNICY & STRUKTURA

Kierownik

Kierownik

Leszek Kaczmarek


Badacz

Bogna Badyra

Badacz

Sajad Shabhazi

Doktorant

Karolina Protokowicz

Doktorant

Iwona Sirocka


PUBLIKACJE PRACOWNI

PublikacjePRZYZNANE GRANTY

Granty

  • 2021-2023 NCBiR | Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej, Konkurs "Szybka ścieżka dla Mazowsza" we współpracy z firmą Pikralida (POIR 2014-2020), (L. Kaczmarek)
  • 2020-2024 NCN OPUS | Zrozumieć nawrót alkoholowy przez obrazowanie całego mózgu (M. Stefaniuk)
  • 2019-2022 NCN OPUS | Rola białek MKL w regulacji ekspresji genów, rozwoju synaps i chorób neurorozwojowych (K. Kalita)
  • 2018-2023 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej | BRAINCITY – CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W ZAKRESIE NEUROPLASTYCZNOŚCI I CHORÓB MÓZGU, partner strategiczny European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
  • 2018-2023 NCN MAESTRO | Udział metaloproteazy MMP-9i plastyczności synaptycznej: badania pojedynczych kolców dendrytycznych (L. Kaczmarek)
  • 2018-2022 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) | ERA-NET MISST, Multi-scale investigation of synaptic dysfunction after stroke (L. Kaczmarek; koordynator: V. Nagerl)
  • 2016-2021 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej | Pursuing addiction: appetitive learning and synaptic plasticity in the amygdala, Program TEAM (POIR), (L. Kaczmarek)
  • 2018-2021 NCN SONATA | Lokalizacja sygnałów Ca2+ zaangażowanychi uwalnianie glioprzekaźników (P. Michaluk)


OPISY

Projekty naukoweOFERTY PRACY

Rekrutacja

Pozycja Opis Kontakt
/ No positions available. /