Od ekspresji genów do zachowania: nowe odkrycie w BrainCity

W najnowszej pracy opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie Cellular and Molecular Life Sciences naukowcy z centrum doskonałości BRAINCITY znajdującym się w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wykazali długofalowy związek pomiędzy wczesnymi zaburzeniami ekspresji genów, a deficytami w interakcjach społecznych. Więcej informacji można znaleźć w artykule FNP: czytaj więcej. PublikacjaContinue reading