Profesor Kaczmarek został ponownie wybrany (trzecia kadencja) na Prezydenta EMBC!

EMBC, Europejska Konferencja Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Conference) jest organizacją międzyrządową, która wspiera i nadzoruje działalność Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization), EMBO.