GRUPY BADAWCZE

Pracownia Plastyczności Neuronalnej

Zdolność uczenia się i zapamiętywania informacji jest niezwykle skomplikowanym procesem. U jego podstaw leży plastyczność synaptyczna, czyli modyfikacja siły i liczby połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi, w zależności od bodźców pochodzących z otaczającego świata. Podczas rozwoju mózgu, gdy połączenia synaptyczne ulegają intensywnym przekształceniom, jednym z mechanizmów leżących u podstaw zwiększonego potencjału do zapamiętywania nowych informacji jest proces tworzenia się tzw. cichych (milczących) synaps. Te niedojrzałe połączenia synaptyczne nie uczestniczą w podstawowym przekaźnictwie synaptycznym, jednak mogą być z łatwością wykorzystanie w procesach uczenia się. Ich funkcja wykracza jednak poza etap rozwoju mózgu. Nasze badania nad uzależnieniem od kokainy pokazały, iż ciche synapsy pojawiają się po ekspozycji na narkotyk. Pokazaliśmy, iż te synapsy najprawdopodobniej powstają jako nowe połączenia między neuronami. Podczas odstawienia, synapsy te dojrzewają i stają się odpowiedzialne za pamięć o efektach kokainy. Nasze odkrycia dowodzą, iż mózg posiada zdolność do tworzenia i dojrzewania cichych synaps nie tylko w dzieciństwie, podczas rozwoju mózgu, ale także w dorosłości. Komórkowe mechanizmy leżące u podstaw tych procesów nie są jeszcze poznane. Nasze badania mają na celu pokazanie jaką funkcję pełnią ciche synapsy w różnych formach uczenia się.


PRACOWNICY & STRUKTURA

Kierownik pracowni

Kierownik

Anna Beroun


Doktorant

Łukasz Bijoch

Doktorant

Justyna Wiśniewska

Technik

Urszula Szachowicz

Technik

Karolina Hajdukiewicz


PUBLIKACJE PRACOWNI

PublikacjePRZYZNANE GRANTY

Granty

  • 2018-2023 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej |BRAINCITY – Centrum Doskonałości w zakresie neuroplastyczności i chorób mózgu, partner zagraniczny European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
  • 2021-2021 Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM 19 | In vivo i ex vivo śledzenie mechanizmu działania kokainy w środkowej części jądra centralnego ciała migdałowatego (Łukasz Bijoch)


OPISY

Projekty naukoweOFERTY PRACY

Rekrutacja

POSTDOC POSITION

The Laboratory of Neuronal Plasticity is looking for a highly motivated postdoctoral researcher to join our Team

An ideal candidate will have a strong interest in Neuroscience,exceptional motivation for scientific research and proficiency in English

Prior experience in optogenetics/pharmacogenetics, calcium imaging, electrophysiology, behavioral experiments on mice and/or programming will be a great advantage