Aktualności z naszego Twittera

CEL

Czym jest
BRAINCITY i
jaki był cel powstania centrum?

Celem BRAINCITY jest pogłębienie wiedzy na temat plastyczności neuronalnej i synaptycznej w celu zwalczania najbardziej wyniszczających i kosztownych chorób dotykających ludzi.

Brain plasticity refers to the capacity of structural and functional reorganization of the neuronal network in response to environmental challenges. Beside learning and memory which allow for adaptation to the changing environment, neuroplasticity is necessary to recover after disorders and injuries. Brain plasticity is manifested at many levels in the nervous system, ranging from molecular events, such as changes in gene expression, to behavior. At the cellular level, the plasticity is supported by dynamic modifications in neuronal connectivity and excitability that are driven by molecular changes in neurons and glial cells. Synapses are particularly prone to dynamic alterations and thus believed to play a major role in the plasticity. The BRAINCITY laboratories will study in state-of–the-art and highly complementary manner neural plasticity-dependent remodeling of the brain circuitry, whose abnormalities have recently been recognized as fundamental underpinnings of neuronal and psychiatric disorders (e.g. epilepsy, schizophrenia,

addiction, depression, and autism spectrum disorders). The studies will cover a range of research questions and approaches from synaptic plasticity and its molecular mechanisms, to imaging, visualization and manipulation of the brain-wide neuronal networks. Our aim is to identify novel diagnostic and therapeutic targets and thus stimulate the development of new therapies. The attractive novelty and importance proposed by the BRAINCITY is in its close collaborations of multidisciplinary research with clinics that will sharpen the focus on relevant molecular mechanisms, while collaborations with companies will help to address market needs and opportunities. Topics of particular interest for BRAINCITY include genomics and epigenomics, clinical neuroscience, circuitry, neurodevelopment, and disease modeling studied by such experimental approaches as iPSC-derived brain organoids, bioimaging, in vivo and in vitro gene editing, bioinformatics, high-content behavioral assessment, and drug screening.

Współpraca

Działalność BRAINCITY opiera się na strategicznej długofalowej współpracy Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego z EMBL – organizacją, która jest światowym liderem w badaniach naukowych, szkoleniach i transferze technologii.

BRAINCITY i Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) nawiązały długofalową, strategiczną współpracę. Strategiczne partnerstwo z EMBL opiera się na współpracy z wiodącymi instytucjami naukowymi w państwach członkowskich EMBL, wspólnie tworząc międzynarodową sieć ośrodków doskonałości naukowej, wraz z dostępnością zaawansowanych szkoleń EMBL. W szczególności, EMBL wspiera BRAINCITY w zakresie transferu wiedzy z zakresu neuronauki, kultury badawczej oraz nowoczesnego podejścia do zarządzania, w tym regularnej ewaluacji i internacjonalizacji niezależnych grup badawczych i wspierania praktyk transferu technologii.

Laboratorium Neurobiologii wraz z Pikralida Sp. z o. o. realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zastosowanie inhibitora metaloproteazy macierzowej do opracowania innowacyjnej metody terapeutycznej zapobiegania rozwojowi padaczki pourazowej i poudarowej”. Celem Projektu jest opracowanie przełomowego rozwiązania terapeutycznego, chroniącego przed rozwojem padaczki pourazowej i poudarowej, opartego o blokowanie procesu epileptogenzy poprzez modulowanie aktywności białka enzymatycznego, metaloproteazy macierzowej 9 (MMP-9). Projekt obejmuje m.in. opracowanie technologii wytwarzania substancji czynnej oraz badanego produktu leczniczego, badania potencjału terapeutycznego inhibitora MMP-9 w modelach zwierzęcych oraz wykonanie badań przedklinicznych i badania klinicznego fazy I.


Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej