Jako pierwsi w Polsce zarejestrowaliśmy aktywność pojedynczych komórek nerwowych u człowieka!

Zespół badawczy Laboratorium Neurofizjologii Umysłu pod przewodnictwem dr. Jana Kamińskiego, we współpracy z grupą dr Michała Kucewicza z Politechniki Gdańskiej, dokonał  milowego kroku w dziedzinie badań mózgu człowieka. Dzięki współpracy z zespołem chirurgów jako pierwsi w Polsce zarejestrowali aktywność pojedynczych komórek nerwowych ludzkiego mózgu (tj. potencjałów czynnościowych)!

Rejestracji dokonano przy pomocy dwóch elektrod Behnke-Frieda wykorzystujących niskooporowe kontakty w celu lokalizacji ogniska padaczkowego (cel kliniczny) oraz mikroelektrody pozwalające na rejestracje aktywności pojedynczych neuronów (cel naukowy). Zespół lekarski pod kierownictwem prof. Tabakowa (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) dokonał implantacji elektrod w prawym ciele migdałowatym oraz w hipokampie pacjentki cierpiącej na lekooporną padaczkę.

Co istotne, rejestracje odbywały się w trakcie pobytu pacjentki na oddziale szpitalnym kiedy pacjentka była w pełni przytomna, co pozwoliło to na badanie mechanizmów neuronalnych wyższych funkcji poznawczych takich jak pamięć czy uwaga.

Zarejestrowane potencjały czynnościowe analizowane przez zespół naukowy Laboratorium Neurofizjologii Umysłu zostały posortowane (na podstawie kształtu) i przypisane do klastrów będących odzwierciedleniem aktywności różnych komórek nerwowych. W ten sposób zespół zidentyfikował około 50 pojedynczych komórek. Wśród nich widoczne są  komórki, których aktywność wzrastała selektywne w odpowiedzi na wybrane zdjęcie znanej osoby (np. Rowan Atkinson, Johnny Deep, ale także Polskich celebrytów i polityków np. Wojciech Mann czy Adam Niedzielski).

Analiza i interpretacja wyników będzie możliwa dopiero po zebraniu danych od odpowiednio dużej próby pacjentów, ale już teraz cieszymy się na potencjalne możliwości jakie niesie ten projekt.