Best PhD students Justyna Wiśniewska and Łukasz Bijoch

Komisja Konkursu “Best PhD students”, organizowanego przez Dyrektor Instytutu Nenckiego, prof. Agnieszkę Dobrzyń oraz Samorząd Doktorantów, ogłosiła listę laureatów.

Laureatami Konkursu zostali:

Justyna Wiśniewska
Laura Turos-Korgul
Alicja Olszewska
Zuzanna Samsel
Łukasz Bijoch
Zwycięzcy zostali uhonorowani za swoje osiągnięcia Nagrodą Dyrektora. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!