Stypendium Prezesa PAN dla Łukasza Bijocha

Mgr Łukasz Bijoch, doktorant studiów doktoranckich Instytutu Nenckiego w Pracowni Plastyczności Neuronalnej, kierowanej przez dr Annę Beroun, został wyróżniony stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia.