Ali Jawaid commented Nobel prizes for PAS

One of our BRAINCITY group leaders, Ali Jawaid from TREND, commented on Nobel Prize in Physiology or Medicine for Polish Academy of Sciences. „Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii w medycynie za rok 2021 ponownie rzuciła światło na starą jak świat neuronaukę, czyli receptory, impulsy i sygnalizację. Odkrycia dotyczące tego, w jaki sposób specyficzne receptory przekształcają...Continue reading