Ali Jawaid commented Nobel prizes for PAS

One of our BRAINCITY group leaders, Ali Jawaid from TREND, commented on Nobel Prize in Physiology or Medicine for Polish Academy of Sciences.

„Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii w medycynie za rok 2021 ponownie rzuciła światło na starą jak świat neuronaukę, czyli receptory, impulsy i sygnalizację. Odkrycia dotyczące tego, w jaki sposób specyficzne receptory przekształcają bodźce mechaniczne i cieplne w impulsy elektryczne, są nie tylko postępowe pod względem koncepcyjnym, ale także wyjaśniają „babciną” radę, o której wszyscy słyszeliśmy – o masażu i paście chili leczących bóle stawów. Ci dwaj naukowcy zasługują na dodatkowe uznanie za wykorzystanie najprostszych modeli do odpowiedzi na niezwykle trudne pytania”.

~Ali Jawaid, BRAINCITY, wypowiedź dla PAN. Źródło: PAN